Členky a členovia katedry

Vedúci katedry

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5139
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K139

Profesori

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre vedu

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K143
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre financie

Telefónne číslo:
048 446 51 37
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K137
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5136
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K136

Docenti

doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, správkyňa webovej stránky katedry, členka Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre humanitné vedy

Telefónne číslo:
048 446 51 41
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 141
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 51 34
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K134

Odborní asistenti

Anna Gálisová, PhD.

Anna Gálisová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, vedúca oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka, katedrová rozvrhárka, koordinátorka štátnych skúšok

Telefónne číslo:
048 446 51 38
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K138
PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, lektorka, študijná poradkyňa pre KSJK a KSLLV, koordinátorka ECTS, správkyňa facebookového profilu oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka @osacjff

Telefónne číslo:
048 446 51 42
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K142
Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, lektorka, správkyňa instagramového profilu oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka @osacj_ff

Telefónne číslo:
048 446 51 42
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K142
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 51 40
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K140
Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5139
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K139
Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 51 35, 048 446 74 19
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135

Výskumní pracovníci

Mgr. Patrícia Molnárová, PhD.

Mgr. Patrícia Molnárová, PhD.

Výskumná pracovníčka

Telefónne číslo:
048 446 51 40
Kancelária:
K140

Nepedagogickí zamestnanci

Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka, katedry: KSJ a KSJK

Telefónne číslo:
048 446 51 48
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa