Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zloženie vedeckej rady

Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je orgánom akademickej samosprávy fakulty, ktorý garantuje vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú úroveň fakulty. Predsedom Vedeckej rady je dekan fakulty. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, a významní odborníci z iných vysokých škôl.

 Predseda

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, dekan

Telefónne číslo:
048 446 7321, 048 446 7421
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F 321

Podpredseda

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7114
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
114
 

Interní členovia

prof. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

prof. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu

Telefónne číslo:
048 446 5031
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
031

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327, 048 446 6219
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
327

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7523
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
KTVŠ č.m. 3A

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7328
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
F328

prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)

doc. Ivan Jančovič, PhD.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7332
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F332

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, poverený vedením katedry

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
151

prof. PaedDr.  Martin Pupiš, PhD.

prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Gestor trénerských špecializácií, Tajomník pre vedu - zástupca vedúceho KTVŠ FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 7531
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
11

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7112
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
112

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, OZŠP (garant ŠP) učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor ŠP rozširujúce štúdium učiteľstva histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Telefónne číslo:
048 446 7120
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
120

Externí členovia

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť a akreditáciu, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (dejiny filozofie)

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., dekan Filozofickej fakulty Ostravskej Univerzity v Ostrave (história – české dejiny)

prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (sociálna antropológia)

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav svetovej literatúry SAV (slavistika – slovanské literatúry)

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (športová kinantropológia)

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD., Katedra filozofie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (systematická filozofia)