Stretnutie CRU so študentmi UMB, 16. 10. 2018

Stretnutie CRU so študentmi UMB -  16. 10. 2018

Centrum univerzitnej úspešnosti Univerzity Mateja Bela zorganizovalo svoje prvé stretnutie so študentmi UMB pri príležitosti začiatku akademického roka 2018-19 v príjemnej atmosfére jazzového klubu U Francúza. Vymenili si názory, nápady a predstavy o budúcom fungovaní CRU a o podujatiach, ktoré organizácia môže ponúknuť. Nechýbalo ani občerstvenie a vynikajúci quiche šéf kuchára.      

 

Rencontre avec les étudiants de l’Université Matej Bel, 16. 10. 2018

Soirée cinéma 9.10.2018

Le Centre de Réussite Universitaire de l’Université Matej Bel a organisé sa première rencontre avec les étudiants de l‘UMB à l’occasion de la rentrée universitaire dans l’atmosphère détendue du jazz club U Francúza pour un échange d’idées sur l’avenir du CRU et les activités qu’il pourrait proposer. Entre autres gourmandises, les participants ont pu apprécier la quiche du chef cuisinier.   

 

 

 

 

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)