Premietanie filmu "Královná Margot", 27. 10. 2015

Informácie o udalosti

Premietanie filmu "Královná Margot", 27. 10. 2015

Premietanie filmu "Královná Margot", 27. 10. 2015

Hostiteľ:Katedra romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:27. okt. 2015 - 19:30
Dátum a čas konca:27. okt. 2015 - 22:00
Miesto:K006 CRU (Tajovského 51)
Mesto:Filozofická fakulta, Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Mgr. Lucia Hrčková
E-mail:lucia.hrckova@umb.sk

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)