Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Obraz prekladateľov a tlmočníkov v spoločnosti

Číslo projektu:1/0214/24Doba riešenia:2024 - 2026
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Supporting school-educators in use of cultural heritage for inclusive digital education - CHERISHED

Supporting school-educators in use of cultural heritage for inclusive digital education - CHERISHED

Číslo projektu:2020-1-BE02-KA226-SCH-083039Doba riešenia:1. mar. 2021 - 28. feb. 2023
Vedúci projektu:The Square Dot teamKoordinátor projektu:

Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí

Číslo projektu:1/0202/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Melicherčíková Miroslava, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Interpreter training going virtual: Designing an online platform for interpreter training (ITGV)

Číslo projektu:Doba riešenia:2021 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM)

Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM)

Číslo projektu:2019-1-CZ01-KA203-061227Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:doc. Hana Marešová, UP OlomoucKoordinátor projektu:

Exaktná učebnica tlmočenia

Číslo projektu:026UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Exil zo Slovenska po komunistickom prevrate v roku 1948 - identita, integrita, asimilácia

Číslo projektu:1/0379/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:doc. Marek SyrnýKoordinátor projektu:FPVaMV UMB

Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie a internacionalizácie unvierzity

Číslo projektu:004UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:PdF UMB

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III

Číslo projektu:2/0166/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Ústav svetovej literatúry SAV

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie

(Im)migration as a Political, Ethical, Linguistic and Cultural Phenomenon in the Era of Globalisation

Číslo projektu:KEGA 033UMB-4/2017Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Javorčíková Jana, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Západné kultúry ako aj EÚ v súčasnosti čelia bezprecedentnej migračnej kríze. Vysťahovalectvo je zároveň historicky a kultúrne prítomným javom aj na Slovensku, keďže v súčasnosti až 2,8 milióna Slovákov žije v zahraničí....

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom.

Translation as a Part of the Cultural Space History II. Fact, Phenomena and Personalities in Translation Activities in the Slovak Cultural Space and the Forms of their Functioning

Číslo projektu:2/0200/15Doba riešenia:2015 - 2018
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:prof. PhDr. Kusá Mária CSc. (SAV)

Projekt Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore. a podoby ich fungovania v ňom predstavuje ďalšie a systémové pokračovanie dlhoročného literárno...

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Číslo projektu:26110230109Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.Koordinátor projektu:RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Innovative Steps in the University Education in the 21 Century

Číslo projektu:26110230077Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.Koordinátor projektu:RNDr. Michal Klaučo, PhD.

Aktivita 3.1: Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF UMB