Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:2/0166/19
Doba riešenia:2019 - 2021
Koordinátor projektu:Ústav svetovej literatúry SAV
Spoluriešitelia:za FF UMB: doc. Biloveský, doc. Djovčoš
Zahraničný projekt:nie