Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty FF

Kultúrny kapitál rodiny a jeho vplyv na školskú úspešnosť detí

Číslo projektu:1/0720/22Doba riešenia:2022 - 2025
Vedúci projektu:doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc.Koordinátor projektu:

Vladimír Oleríny : prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat

Číslo projektu:1/0577/21Doba riešenia:13. máj. 2021 - 13. máj. 2021
Vedúci projektu:doc. Eva Palkovičová (FF UK)Koordinátor projektu:

Supporting school-educators in use of cultural heritage for inclusive digital education - CHERISHED

Supporting school-educators in use of cultural heritage for inclusive digital education - CHERISHED

Číslo projektu:2020-1-BE02-KA226-SCH-083039Doba riešenia:1. mar. 2021 - 28. feb. 2023
Vedúci projektu:The Square Dot teamKoordinátor projektu:

Inovatívne prístupy vo výučbe atletiky na základných školách prostredníctvom programu "Atletika s radosťou na základných školách"

Číslo projektu:012UMB-4/2021Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Čillík Ivan, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Krátke „ľudové“ texty

Číslo projektu:1/0702/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Arcangeli Massimo, Prof. PhD.Koordinátor projektu:

Lexikogenetický potenciál mediálneho politického diskurzu o kríze

Číslo projektu:1/0748/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Korgová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

Číslo projektu:1/0200/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Mgr. Paulína Čuhová Šedíková, PhD. (KU Ružomberok)Koordinátor projektu:

Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí

Číslo projektu:1/0202/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Melicherčíková Miroslava, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba multimediálnej pomôcky so zameraním na zdravie žiakov v primárnom vzdelávaní

Číslo projektu:025UMB-4/2021Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Slováková Michaela, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov

Číslo projektu:022UMB-4/2021Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Ďuricová Alena, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie

Číslo projektu:1/0020/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Zvieratá na scéne. Animálnosť v teoreticko-kritickom, lingvistickom, literárnom, audiovizuálnom a scénicko-performatívnom kontexte

Číslo projektu:1/0655/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Carlos Fernando Dimeo Álvarez, doc. dr. hab., PhD.Koordinátor projektu: