Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty FF

Aktuálne trendy emocionálno-expresívneho lexikónu v slovensko-francúzskej kontrastívnej perspektíve

Číslo projektu:1/0008/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Veselá Dagmar, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Antropologické aspekty jedla v 21. storočí: zmeny, trendy a perspektívy

Číslo projektu:1/0141/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Koštialová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Formovanie systému vojnového hospodárstva na Slovensku v rokoch 1939 – 1942

Číslo projektu:1/0120/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Mičko Peter, prof. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Literárnovedná reflexia súčasného slovenského literárneho vzdelávania

Číslo projektu:1/0099/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, doc., PhD.Koordinátor projektu:

Mocenské, duchovné a intelektuálne elity moháčskeho obdobia v Uhorsku

Číslo projektu:1/0148/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Národný jazyk a jeho variety v dynamike a interakcii: západoslovanský a východoslovanský kontext

Číslo projektu:1/0766/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Liashuk Viktória, doc., CSc.Koordinátor projektu:

Sociálna povaha normativity ako východisko vysvetlenia vzťahu individuálnej a kolektívnej autonómie

Číslo projektu:2/0118/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:

Kultúrno-kognitívny kontext telesnosti v jazyku

Číslo projektu:1/0211/24Doba riešenia:2024 - 2026
Vedúci projektu:Krško Jaromír, prof. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Obraz prekladateľov a tlmočníkov v spoločnosti

Číslo projektu:1/0214/24Doba riešenia:2024 - 2026
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Pôsobenie ukrajinských emigrantských organizácií a vojenských formácií na Slovensku v 20. - 40. rokoch 20. storočia

Číslo projektu:1/0537/24Doba riešenia:2024 - 2026
Vedúci projektu:Šmigeľ Michal, prof. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Slovenské reálie v kultúrnom a lingvodidaktickom kontexte

Číslo projektu:015UMB-4/2024Doba riešenia:2024 - 2026
Vedúci projektu:Mgr. Anna Gálisová, PhD.Koordinátor projektu:

Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku

Číslo projektu:APVV-22-0205Doba riešenia:2023 - 2027
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Súčasné obrazy socializmu v Čechách a na Slovensku - rodinná pamäť

Číslo projektu:APVV-22-0083Doba riešenia:2023 - 2027
Vedúci projektu:Beňová Kamila, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Diversity and Inclusivity in Security Studies (Securing Inclusion)

Číslo projektu:2023-1-BG01-KA220-HED-000154615Doba riešenia:2023 - 2026
Vedúci projektu:Chovancová Katarína, prof. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Dejiny dolnozemských Slovákov v historiografii v období komunistických totalitných režimov (1945 – 1989)

Číslo projektu:1/0199/23Doba riešenia:2023 - 2025
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, prof. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu: