Po konferencii o sv. Vojtechovi

Počas dvojdňovej konferencie o sv. Vojtechovi, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v dňoch 9. a 10. decembra 2008, odznelo spolu 29 referátov. Aktívni účastníci pochádzali zo štyroch krajín. V súčasnosti sa pracuje na príprave dvoch konferenčných publikácií.

 

Konferenciu otvorili Rastislav Kožiak (za Centrum pre štúdium kresťanstva), Rudolf Baláž (rímskokatolícky biskup Banskobystrickej diecézy), Pavol Mačala (Katedra histórie Filozofickej fakulty, Katolícka univerzity v Ružomberku), Oľga Lauková (riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice) a Štefan Kollár (riaditeľ Poštového múzea).

Medzi aktívnymi účastníkmi boli domáci i zahraniční bádatelia z odborov história, archeológia, dejiny umenia, filológia, knihoveda, antropológia a teológia. Zo zahraničných účastníkov prišli dvaja referenti z Čiech (Josef Unger, Jakub Pátek), štyria z Poľska (Anna Pobóg-Lenartowicz, Piotr Boroń, Tomasz Ossowski, Krzysztof Skwierczyński) a jeden z Maďarska (Dániel Bagi). Niekoľkí ďalší sa žiaľ pre chorobu ospravedlnili.

Rokovanie prebiehalo v dvoch dňoch v siedmych tematických blokoch s pripojenou diskusiou. V tretí deň 11. decembra sa uskutočnila exkurzia prihlásených záujemcov do benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku.

Organizátori plánujú konferenčné príspevky do jedného roka publikovať. Zároveň vyslovujú všetkým, ktorí pomohli k zdaru celej akcie, úprimné Pán Boh zaplať!