Profil katedry

Katedra slovenského jazyka a komunikácie je jednou zo základných vedeckovýskumných, vzdelávacích a sociokultúrnych súčastí fakulty a univerzity. Svoje poslanie neprerušene a úspešne napĺňa od roku 1954. Záujem katedry smeruje k problematike prirodzeného jazyka, medziľudskej komunikácie a komunikačnej kultúry. Počas šiestich desaťročí činnosti z katedrovej pôdy vzišli osobnosti jazykovednej slovakistiky, pedagogiky, kultúry, umenia, masmediálnej oblasti, akademického, spoločenského a kultúrneho života. Pracovisko od polovice 80. rokov 20. storočia prostredníctvom Banskobystrickej sociolingvistickej školy tvorivo vykonáva interdisciplinárne bádania. Tomu zodpovedá aj domáca a medzinárodná partnerská spolupráca s jazykovednými tímami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí (Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a iné krajiny).

Členovia katedry

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 51 37
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K137
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 5136
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K136
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ, emeritný profesor

Telefónne číslo:
048 446 51 48
Zaradenie:
Profesor
Mgr. Anna Gálisová, PhD.

Mgr. Anna Gálisová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová rozvrhárka

Telefónne číslo:
048 446 51 38
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K138
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ERASMUS

Telefónne číslo:
048 446 51 41
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K141
doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prorektorka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 51 39
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K139
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K143
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 51 34
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K134
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prodekan pre pedagogickú činnosť, správca katedrovej webovej stránky

Telefónne číslo:
048 446 74 15, 048 446 51 40
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F015, K140
Lujza Urbancová, PhD.

Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka ECTS

Telefónne číslo:
048 446 51 35
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135
Zuzana Selecká

Zuzana Selecká

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5148
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K148
Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Výskumný pracovník, postdoktorand

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Kancelária:
K143