Profil katedry

Katedra slovenského jazyka a komunikácie je jednou zo základných vedeckovýskumných, vzdelávacích a sociokultúrnych súčastí fakulty a univerzity. Svoje poslanie neprerušene a úspešne napĺňa od roku 1954. Záujem katedry smeruje k problematike prirodzeného jazyka, medziľudskej komunikácie a komunikačnej kultúry. Počas šiestich desaťročí činnosti z katedrovej pôdy vzišli osobnosti jazykovednej slovakistiky, pedagogiky, kultúry, umenia, masmediálnej oblasti, akademického, spoločenského a kultúrneho života. Pracovisko od polovice 80. rokov 20. storočia prostredníctvom Banskobystrickej sociolingvistickej školy tvorivo vykonáva interdisciplinárne bádania. Tomu zodpovedá aj domáca a medzinárodná partnerská spolupráca s jazykovednými tímami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí (Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a iné krajiny).

Členovia katedry

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 51 37
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K137
doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 51 39
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K139
Anna Gálisová, PhD.

Anna Gálisová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka

Telefónne číslo:
048 446 51 38
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K138
Mgr. Annamária Genčiová, PhD.

Mgr. Annamária Genčiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 51 42
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K142
Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 51 42
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K142
PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5141
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 141
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ERASMUS

Telefónne číslo:
048 446 51 40
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K140
Mgr. Henrich Jakubík, PhD.

Mgr. Henrich Jakubík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektor

Telefónne číslo:
048 446 5142
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 142
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K143
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 51 34
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K134
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 51 36
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K136
Lujza Urbancová, PhD.

Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 51 35, 048 446 74 19
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135
Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka

Telefónne číslo:
446 5148
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Výskumný pracovník, postdoktorand

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Kancelária:
K143