Vzdelávacie materiály o benediktínoch

Vzdelávacie materiály boli spracované v rámci projektu financovaného cez Vyšehradský fond "Patrimonium, kultúra, pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia." Obsahujú príklady cvičení určených pre mládež (gymnáziá, stredné školy, farské skupiny). Ich cieľom je uvedenie do otázky úlohy kláštorov v európskej kultúre. Predstavujú didaktický návrh pre učiteľov histórie, jazykov, náuky o spoločnosti, náboženstva. Uvedený súbor cvičení sa vzťahuje len na vybrané okruhy. V prvom rade boli zdôraznené kontakty kláštorov s vonkajším svetom, ako kľúčový prvok spoločenského pôsobenia v kultúrnom i hospodárskom kontexte.

 

Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Vzdelávacie materiály. Kraków: Benedyktyński Institut Kultury Chronić dobro, 2012, 6 s.

 

Publikáciu vo formáte PDF nájdete tu.