Nutriguard-MS

Charakteristika zariadenia:

Nutrigard-MS je zariadením na diagnostiku telesného zloženia bioimpedančnou metódou.

Využitie:

Zariadenie Nutriguard-MS sa používa na diagnostiku viacerých parametrov telesného zloženia:

  • množstvo (kg) a podiel (%) svalovej a tukovej hmoty v celom tele
  • hydratáciu organizmu – Množstvo celkovej telesnej vody (TBW)
  • index vnútorného (viscerálneho) tuku, ktorý je jedným z dôležitých ukazovateľov zdravotného stavu  
  • rýchlosť bazálneho metabolizmu
  • únavu organizmu, prípadne príznaky pretrénovania
  • v porovnaní s ostatnými bioimpedančnými zariadeniami Nutriguard-MS vyhodnocuje navyše aj kvalitu svalovej hmoty – pomerom extracelulárnej a celkovej svalovej hmoty (ECM/BCM)

Prečo je potrebné diagnostikovať stav telesného zloženia:

Diagnostika zloženia tela je dôležitým ukazovateľom zdravia športovcov, ale aj bežnej populácie. V bežnej populácii pomáha objektivizovať a overovať efekt rôznych programov napríklad na úpravu telesnej hmotnosti. U športovcov je vhodným komponentom komplexnej diagnostiky aktuálneho stavu organizmu a pripravenosti na zaťaženie.   

Výrobca zariadenia:

Data Input (Nemecko)

http://www.data-input.de/