Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ponuka TV pre študentov UMB

Prihlasovanie na aktivity v LS bude spustené dňa 2.2023 v poobených hodinách  v registračnom systéme, v kotrom sa dozviete kedy a kde bude aktivita prebiehať. Ponuka aktivít v LS je priebežne aktualizovaná.

 

V prípade malého záujmu študentov o niektorú aktivitu, bude táto aktivita zrušená.

 

Študenti KTVŠ FF UMB sa na aktivity v rámci predmetov Telesná výchova 1- 8 neprihlasujú.

 

Na základe viacročných skúsenosti s nedisciplinovanosťou niektorých študentov sme boli nútení pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:

1. Ak sa študent prihlásený v Univerzitnom registračnom systéme nedostaví na prvú hodinu a ani nedá vyučujúcemu informáciu o svojej neprítomnosti (niektorí študenti sa do skupín prihlásia a vyučovanie vôbec neplánujú absolvovať, nedajú vedieť vyučujúcemu a blokujú miesta iným študentom), vyučujúci nedisciplinovaného študenta zo skupiny automaticky na prvej hodine vyradí a zoberie ďalšieho záujemcu.

2. Ak sa takýto nedisciplinovaní študenti budú chcieť v ďalších semestroch prihlásiť na niektorú z aktivít, tak my budeme brať takýchto študentov ako "rizikových" a z uvedených dôvodov ich akceptovať nebudeme. Preto je potrebné naozaj si najprv aktivitu rozmyslieť a až následne sa prihlásiť.

3. Ak pri prihlasovaní nevyplníte riadne registračný formulár (napr. e-mail a pod.),  vyhradzujeme si právo Vás z aktivít vyškrtnúť.

Ďakujeme za pochopenie

 

Pravidlá pri výbere aktivít v rámci predmetu Telesná výchova:

Študent sa môže prihlásiť aj na viacero športových aktivít ak to umožňujú kapacitné možnosti a ak má v AIS-e zapísaný príslušný počet predmetov (pri dvoch športových aktivitách si študent musí zapísať dve Telesné výchovy, napr.Telesná výchova 1 a Telesná výchova 3, aby bola možnosť udeliť mu hodnotenie.

 

KTVŠ FF UMB pre Vás pripravuje ponuku rôznych športových aktivít aj v nasledujúcom akademickom roku. Ak máte záujem športovať, využite predzápis a prihláste sa na predmety Telesná výchova 1-8.

SYSTÉM PRIHLASOVANIA študentov na výberový predmet Telesná výchova:

1. Prihlásiť sa do AIS-u a prekliknúť do svojho zápisného listu aktuálneho akademického roku.

2. Pomocou ikony bežca vybrať zápis predmetov z ponuky a kliknúť na ponuku výberové predmety.

3. V kolónke „predmety zápisného listu" vybrať ponuku „pridať predmet z ponuky predmetov".

4. V kolónke „Fakulta/Univerzita" zadať KTVS-FF a do kolónky „skratka predmetu" vpísať "vstv" a potvrdiť výber.

5. Vybrať predmet (TV 1-8) o ktorý máte záujem resp. ktorý ste neabsolvovali počas štúdia a potvrdiť.

6. Na našej internetovej stránke vybrať z ponuky (Ponuka na ZS, Ponuka na LS) pohybovú aktivitu o ktorú máte záujem a zaregistrovať (prihlásiť) sa na ňu v Univerzitnom registračnom systéme. A to je všetko Smejúci sa.

 


Ponuka aktivít a predmetov (za 3 kredity) ponúkaných Katedrou telesnej výchovy a športu FF pre študentov UMB funguje pod nasledovnými skratkami v Akademickom informačnom systéme (AIS):

 predmet v Bc. štúdiu

odporúčaný

ročník 

semester

kód predmetu 

 Telesná výchova 1 

 1

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-101/23

 Telesná výchova 2

 1

 letný  

KTVS-FF/1d-vstv-102/23

 Telesná výchova 3

 2

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-103/23

 Telesná výchova 4

 2

 letný  

KTVS-FF/1d-vstv-104/23

 Telesná výchova 5

 3

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-105/23

 predmet v Mgr. štúdiu

 

odporúčaný

ročník 

 semester

 kód predmetu 

 Telesná výchova 6

 1

 zimný  

KTVS-FF/2d-vstv-106/23

 Telesná výchova 7

 1

 letný  

KTVS-FF/2d-vstv-107/23

 Telesná výchova 8

 2

 zimný  

KTVS-FF/2d-vstv-108/23

Upozornenie: Ak sa prihlásite na niektorý uvedený predmet (Telesná výchova 1 - 8), tak sa podľa študijného poriadku stáva pre Vás povinným a na konci semestra Vám musí byť udelené adekvátne hodnotenie.

 

Podľa ponuky a záujmu a svojich rozvrhových možností si študent môže vybrať v rámci predmetu rôznu pohybovú alebo športovú aktivitu. Pri výbere pohybovej aktivity nie je podstatná doterajšia úroveň jej zvládnutia, ale záujem o zdokonalenie sa vo vybranom športovom odvetví.

 

Študenti sa na jednotlivé pohybové a športové aktivity prihlasujú prostredníctvom Univerzitného registračného systému

 


Pri všetkých otázkach týkajúcich sa možnosti navštevovania ponúkaných aktivít, ale aj hodnotenia, obsahu, kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine. V ostatných prípadoch kontaktujte priamo hlavného koordinátora Mgr. Jaroslava Popelku, PhD. 


„Zdravie je najdôležitejšia kvalita tela."
Aristoteles