Vedenie fakulty

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.

dekan

Tel.: +421 -48-446 7421

E-mail: martin.schmidt@umb.sk

 

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

Tel.: +421 -48-446 7415

E-mail: nadezda.zemanikova@umb.sk

 

 

 

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Tel.: +421 -48-446 7412

E-mail: imrich.nagy@umb.sk

 

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy

s verejnosťou

Tel.: +421 -48-446 7419

E-mail: lujza.urbancova@umb.sk

 

Ing. Ingrid Bottková
tajomníčka

Tel.: +421 -48-446 7423

E-mail: ingrid.bottkova@umb.sk