Vedenie fakulty

 

Mgr. Martin Schmidt, PhD.

dekan

 

  

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

 

 

 

 

Mgr. Imrich Nagy, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

 

   

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

prodekanka pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

 

Ing. Ingrid Bottková 

Ing. Ingrid Bottková

tajomníčka