Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Propagácia a výstupy projektu

Propagácia projektu a výstupov projektu

Dvadsať rokov konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe - dvadsať rokov spolupráce s Jednotou tlumočníků a překladatelů / Alena Ďuricová.
In: ToP : tlumočení-překlad : odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2022. - ISSN 1210-4159. - Roč. 33, č. 146 (2022), s. 12-13.
[ĎURICOVÁ, Alena (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d (informácie, správy, oznámenia); výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; študijný odbor: filológia; kategória publikácie do 2021: GII

 

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe oslávila 20. výročie / Alena Ďuricová.
In: Soudní tlumočník : bulletin. - Praha : Komora soudních tlumočníků České republiky, 2022. - Č. 2 (2022), s. 27-29 [0,23 AH].
[ĎURICOVÁ, Alena (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d (informácie, správy, oznámenia); výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; študijný odbor: filológia; kategória publikácie do 2021: GII

 

Veda a výskum, teória a prax, vzdelávanie a spolupráca - hlavné atribúty XIX. konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe / Alena Ďuricová.
In: Soudní tlumočník : bulletin. - Praha : Komora soudních tlumočníků České republiky, 2021. - Č. 2 (2021), s. 23-25. Dostupné na: https://static.kstcr.cz/data/uploaded/xoed4btp78ynyhu4bbmhc3v2spz60l/st-202102-07-web.pdf
[ĎURICOVÁ, Alena (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d (informácie, správy, oznámenia); výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; študijný odbor: filológia; kategória publikácie do 2021: GII

 

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe / Alena Ďuricová.
In: Soudní tlumočník : bulletin. - Praha : Komora soudních tlumočníků České republiky, 2020. - Č. 1 (2020), s. 24-25. Dostupné na: https://static.kstcr.cz/data/uploaded/uawp76wsvgr0d6jdf40dyvz8g52x0h/st-202001-07-web.pdf
[ĎURICOVÁ, Alena (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: GII

 

Oslávili sme 20. výročie : konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe / Jana Lauková.
In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2022. - ISSN 1339-6749. - Roč. 28, č. 4 (2022), s. 10. Dostupné na: http://brozury.umb.sk/books/dqmt/