Funkčná diagnostika pohybových schopností

Pohybové schopnosti, ktoré delíme na kondičné, koordinačné a kondično-koordinačné, sú základnými pohybovými predpokladmi nielen v športe, ale aj pri lokomočných pohyboch využívaných v bežnom živote. Vo viacerých športových disciplínach individuálneho aj kolektívneho (tímového) charakteru patria špecifické pohybové schopnosti k limitujúcim faktorom športového výkonu.

K dispozícii sú merania na nasledujúcich prístrojoch a zariadeniach:

FiTRO Agility Check - reakčná rýchlosť, disjunktívne reakčno-rýchlostne schopnosti (výberová reakčná rýchlosť do rôznych strán)

FiTROtapping - frekvenčná rýchlosť dolných končatín

FiTRO Light Gates - bežecká (lokomočná) rýchlosť 

FiTROdyne PREMIUM - maximálna sila, výbušna sila a silová vytrvalosť

FiTROsway - statická a dynamická rovnováha (stabilita)

Myotest PRO - viaceré rýchlostno-silové a silové komponenty (explozívna - výbušná sila, dynamická sila, maximálna sila) horných a dolných končatín

Ručný dynamometer - sila dlane, sila prstov, diagnostika únavy svalov