JAEGER - mobilná spiroergometria

Charakteristika zariadenia:

Oxycon Mobile je mobilným spirometrickým zariadením umožňujúcim diagnostiku pri cvičení, práci a v podmienkach, v ktorých tradičné, stacionárne metabolické systémy nemôžu fungovať. Zariadenie ukladá získané dáta do malej pamäťovej karty a prenáša údaje do osobného počítača alebo notebooku.

Využitie:

Športovci kladú osobitný dôraz na jednoduchú manipuláciu a slobodný pohyb. Oxycon Mobile zostáva pevne pripojený k hrudníku alebo chrbtu. Testovanie sa neuskutočňuje v laboratórnych priestoroch, ale využívajú sa prirodzené podmienky, v ktorých sa športovec nachádza, teda trénuje alebo preteká. Prístroj umožňuje testovanie detí, dospelých pacientov a športovcov.

Prečo je potrebné využívať spiroergometriu:

Na základe spiroergometrických údajov je možné optimalizovať tréningové zaťaženie v tréningovom procese športovcov a pri liečebných postupoch pacientov.

Poznámka:

Testovanie s hrudným pásom alebo 12 zvodovým EKG

Výsledky sú zaznamenávané na pamäťovú kartu alebo priamo do počítača do vzdialenosti  1 000 m

Vyhodnocovanie so špeciálnym softwarom určeným na klasickú spiroergometriu

Výrobca:

CareFusion (Nemecko)

www.carefusion.com