Premietanie filmu "Qu´est-ce qu´on a fait au bon Dieu", 10. 11. 2015

Informácie o udalosti

Premietanie filmu "Qu´est-ce qu´on a fait au bon Dieu", 10. 11. 2015

Premietanie filmu "Qu´est-ce qu´on a fait au bon Dieu", 10. 11. 2015

Hostiteľ:Katedra romanistiky FF UMB Banská Bystrica
Dátum a čas začiatku:10. nov. 2015 - 18:00
Dátum a čas konca:10. nov. 2015 - 19:45
Miesto:K006 CRU FF UMB (Tajovského 51)
Mesto:Banská Bystrica
Kontakt:Mgr. Lucia Hrčková
E-mail:lucia.hrckova@umb.sk

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)