Prečo ísť študovať na FF UMB?

Čo?

 • Bavia ťa jazyky, chceš cestovať, tlmočiť, učiť jazyky, pracovať v zahraničnej firme? Prihlás sa u nás na štúdium prekladateľstva a tlmočníctva alebo na učiteľstvo. Ponúkame štúdium angličtiny, ruštiny, nemčiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny a poľštiny.
 • Ak chceš rozvíjať a kultivovať rodný jazyk, pôsobiť v oblasti médií a komunikácie alebo  učiť slovenčinu, zapíš sa na štúdium slovenského jazyka a literatúry.
 • Si športovo nadaný, chceš byť trénerom, učiteľom telesnej výchovy alebo pracovať v oblasti telovýchovy a športu? Na našej fakulte otvárame štúdium telesnej výchovy a športu, trénerstva a rekreológie.
 • Ak sa zaujímaš o spoločenské vedy, chceš pochopiť zákonitosti fungovania sveta, dejín, naše tradície a súčasnosť? Práve pre teba je určená ponuka štúdia histórie, filozofie, etiky či etnológie. 
 • Niektoré študijné odbory a väčšinu študijných programov je možné kombinovať.

Prečo?

 • Pedagógovia sú kvalifikovaní odborníci s najnovšími poznatkami a skúsenosťami z praxe
 • V spolupráci so zahraničnými ambasádami u nás vyučujú lektori cudzích jazykov – rodení hovoriaci
 • Cudzie jazyky sa vyučujú v špeciálnych a moderných tlmočníckych kabínkach s najnovšími prekladateľskými softvérmi MemoQ translator pro, hts player 1.15, SDL Trados Studio 2009 a wxComSys – Contest conference and interpretation products, nahrávací software Abyssmedia MCRS,  LanSchool, dohľadový a výučbový software pre študentov a učiteľov...
 • Spolupracujeme s praxou – s pracovnými a prekladateľskými agentúrami, zahraničnými ambasádami, médiami, športovými klubmi atď.
 • Študenti môžu absolvovať v rámci programu Erasmus a v rámci ďalších medzivládnych programov pobyty v zahraničí a získať tak potrebné poznatky a skúsenosti zo sveta
 • Máme moderné vybavenie v oblasti telovýchovy a športu – diagnostické centrum, športovú halu, gymnastickú telocvičňu, posilňovňu, plaváreň...
 • Môžete získať sociálne či motivačné štipendium alebo študentskú pôžičku
 • Máme skvelých absolventov, ktorí sa uplatnili v oblasti verejného života, ako pracovníci európskych inštitúcií, v početných zahraničných firmách, v médiách, v oblasti telovýchovy a športu a i.
 • Naša fakulta má vynikajúcu logistiku – v areáli sa nachádza internát, jedáleň, predajňa skrípt, univerzitná knižnica s fondom viac ako 200 000 kníh a domácich a zahraničných periodík, v blízkosti je zastávka autobusu smerom do centra
 • Okrem štúdia nájdeš relax na blízkych športoviskách – môžeš si zabehať na bežeckej dráhe, zacvičiť na outdoorových posilňovacích zariadeniach, zabaviť sa vo V-klube, samozrejmosťou je bufet a obľúbenou je aj kaviareň-čitáreň vo vestibule fakulty.