Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácia - Announcement

Oznam pre študentov 1. ročníka študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov

 

Pre všetkých študentov 1. ročníka študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov sa budú konať informačné stretnutia, kde budú prezentované informácie o študijnom programe, zásadách a pravidlách štúdia a rôznych možnostiach pre študentov. Na stretnutí budú niektorí vyučujúci z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB, ako aj p. prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou Dr. Urbancová a študijný poradca (AIS). Prezentované informácie budú v slovenskom a ruskom jazyku, príp. v anglickom jazyku. Bude priestor aj na Vaše otázky.

Srdečne Vás pozývame!

Termíny, čas a miesto stretnutí:

30. 9. 2020 – aula: 18.35 – 20.50,

1. 10. 2020 – F234: 15.25 – 16.50.

 

Announcement for 1st year students of the Slovak in the Linguistic and Cultural Competence of Foreign Students study programme

 

Information meetings will be held for all 1st year students of the Slovak in the Linguistic and Cultural Competence of Foreign Students study programme at which information on the study programme, principles and rules of study as well as student opportunities will be presented. The meetings will be attended by teachers from the Department of the Slovak Language and Communication, Faculty of Arts, Matej Bel University as well as the Vice-Dean for International Cooperation, Development, and Public Relations – dr. Lujza Urbancová, and the study advisor (AIS). The information will be presented in Slovak, Russian, and also English if necessary. You are welcome to ask questions.

We cordially invite you to come!

Date, time, and venue:

30 September 2020 – Aula: 6.35 PM – 8.50 PM;

1 October 2020 – Room F234: 3.25 PM – 4.50 PM

 

Объявление для студентов первого курса образовательной программы «словацкий язык в лингвокультурной компетенции иностранных студентов»

Для всех студентов первого курса образовательной программы «словацкий язык в лингвокультурной компетенции иностранных студентов» будут проведены информационные встречи, на которых будет представлена информация об образовательной программе, принципах и правилах обучения и различных возможностях для студентов. На встрече будут присутствовать преподаватели кафедры словацкого языка и коммуникации философского факультета МБУ, а также продекан по международному сотрудничеству, развитию и связям с общественностью д-р Urbancová и советник по учёбе (AIS). Представленная информация будет на словацком и русском языках, или на английском языке. Также будет место для Ваших вопросов.

Сердечно приглашаем Вас!

Даты, время и место встречи:
30.9.2020 – актовый зал (aula): 18.35 – 20.50,
1.10.2020 – F234: 15.25 – 16.50.

 

По вопросам, связанным со студенческой жизнью в нашем университете (с правами и обязанностями студентов, с выбором предметов, подготовкой к экзаменам и т. д.), Вы можете обратиться к Валерии Покусе, студентке 3 курса программы slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov. Валерия, основываясь на своем опыте, ответит на ваши вопросы. Также, у вас есть возможность передать ей свои замечания или предложения, которые она обсудит с сотрудниками нашего отдела. Вы можете связаться с ней по электронной почте lera.p05052001@gmail.com или в социальной сети Facebook (Valeriia Pokusa).