Študijné oddelenie

Kde nás nájdete

mobil: 0903 573 033


telefón: 048 446 7426, 7475
e-mail: pozri kontakty na študijné referentky

Úradné hodiny

Pondelok
09:00 - 11:00
Utorok
13:00 - 15:00
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 11:00

Študijné oddelenie nebude vydávať a potvrdzovať "Potvrdenia o návšteve školy". Úrady, zamestnávatelia a inštitúcie majú povinnosť overiť štúdium študenta na portáli ministerstva školstva.

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7415
Kancelária:
F 015


 

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia, administrátorka AiS2

Telefónne číslo:
048-446 7410
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 010

Denné štúdium:

 • história
 • stredoeurópske historické štúdiá
 • nemecký jazyk a kultúra
 • nemčina pre preklad v hospodárskej praxi
 • doktorandské štúdium

Externé štúdium:

 • história
 • nemecký jazyk a kultúra
 • doktorandské štúdium

 zmena hesla v AiS2, obnovenie prístupu do AiS2, administrácia AiS2


 

Referentky študijného oddelenia

Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketa

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Denné štúdium:

 • aplikovaná etika
 • aplikovaná etnológia
 • učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Externé štúdium:

 • učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

rozširujúce štúdium Tv,  rigorózne konanie PaedDr., archívne potvrdenia


 

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7475
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 B

Denné štúdium:

 • učiteľstvo a pedagogické vedy v kombinácii (okrem kombinácií s Tv)
 • filológia - anglický jazyk a kultúra v kombinácii, angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

 pedagogické praxe, archívne potvrdenia


 

Mgr. Zuzana Šaková

Mgr. Zuzana Šaková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 74 26
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 11A
 

Denné štúdium:

 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
 • filológia - kombinácie bez Aj
 • filológia - bez kombinácie (xPjJ(PT), xRjJ(PT), xSjJ-Aj(PT), xSjJ-Nj(PT) ...)
 • slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov
 • medziodoborové štúdiá (xFiJ-HiJ, xAj(PT)-FiJ, xHiJ-Rj(PT), xSjJ-FiJ ...)
 • filozofické štúdiá

 Externé štúdium:

 • anglický jazyk a kultúra

rigorózne konanie PhDr., rozširujúce štúdium Aj, Hi, Sj