Študijné oddelenie

Kde nás nájdete


telefón: 048 446 7410
e-mail: barbora.podobova@umb.sk

Úradné hodiny

Pondelok
09:00 - 11:00
Utorok
13:00 - 15:00
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 11:00

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7415
Kancelária:
F 015


 

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Barbora Podobová

Mgr. Barbora Podobová

Vedúca študijného oddelenia

Telefónne číslo:
048 446 7410
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 010

Denné štúdium:

 • história
 • aplikovaná etnológia
 • nemecký jazyk a kultúra
 • nemčina pre preklad v hospodárskej praxi

Externé štúdium:

 • muzeológia
 • história
 • nemecký jazyk a kultúra

 zmena hesla v AIS2, obnovenie prístupu do AIS2


 

Referentky študijného oddelenia

Mgr. Ivanna Feketa

Mgr. Ivanna Feketa

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Denné štúdium:

 • európske kultúrne štúdiá
 • aplikovaná etika
 • slovenský jazyk a literatúra
 • slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov
 • medziodborové študijné programy
 • rekreológia

Externé štúdium:

 • anglický jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra

rozširujúce štúdium Hi, Sj, Tv,  rigorózne konanie PaedDr. a PhDr. (Ekuš), archívne potvrdenia


 

Mgr. Erika Paulenková

Mgr. Erika Paulenková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7426
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 A

Denné štúdium:

 • učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
 • učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s iným predmetom

Externé štúdium:

 • učiteľstvo telesnej výchovy
 • učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

pedagogické praxe, archívne potvrdenia


 

Viera Urgelová

Viera Urgelová

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7475
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
F 011 B

Denné štúdium:

 • prekladateľstvo a tlmočníctvo
 • učiteľstvo akademických predmetov okrem kombinácií s telesnou výchovou

 rozširujúce štúdium Aj, rigorózne konanie PhDr., archívne potvrdenia


 

 

Fakultná administrátorka AIS

Ing. Viera Pivarčeková

Ing. Viera Pivarčeková

Referentka

Telefónne číslo:
048 446 7425
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
kancelária č. 25