Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Международная научная конференция Писатель - Язык - Стиль

V dňoch 21. – 22. septembra 2023 bola naša kolegyňa, garantka štúdia profesorka Katedry slovanských jazykov FF UMB Viktória Liashuk, doc., CSc., pozvaná s plenarnou prednáškou na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Spisovateľ – Jazyk – Štýl (Международная научная конференция «Писатель–Язык–Стиль»), ktorú organizovala Katedra bieloruskej jazykovedy Filologickej fakulty Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku.

Vo svojom plenárnom vystúpení „Aspekty konceptualizacie národného spisovného jazyka bieloruskými a slovenskými spisovateľmi: porovnávacia analýza“ zaradenom na plenárne zasadnutie 21.09.2023 profesorka KSJ predstavila slovenskú bielorusistiku a slovakistiku, oboznámila vedecké auditórium so špecifikami formovania spisovných jazykov prostredníctvom umeleckej činnosti a predstavy o vlastnom spisovnom jazyku a jeho potrebe u zakladateľov spisovnej bieloruštiny Janka Kupalu a Jakuba Kolasa (v 20. st.) a ich predchodcovi Františkovi Bahuševičovi (v 19. st.) v bieloruskom kontexte, ktorý je typologicky totožný slovenskému kultúrnemu kontextu v 19. storočí v činnosti Ľudovíta Štúra a  štúrovských romantikov, ako aj prechodu do spisovnej slovenčiny u Sama Chalupku. Profesorka KSJ zúčastnila sa diskusie k vystúpeniam účastníkov konferencie v lingvistickej sekcii. V rámci činnosti na zahraničnej ceste  pracovala v Národnej knižnici Bieloruska s teoretickými zdrojmi k téme prednášky, stretla sa s bieloruskými študentmi z odboru slovakistika a ich kurátorkou doc. A. Sadovskou a pedagogóm slovakistom Mgr. P. Raagom ohľadom vyučovania slovenčiny v Bielorusku a na Slovensku a vyučovaním bieloruštiny a ruštiny na FF UMB. Študenti a učitelia hovorili o záujme spolupracovať na osvojovaní si slovenčiny s pedagógmi a študentmi FF UMB.

Naša kolegyňa bola prijatá dekanom filologickej fakulty doc. Serhejom Važnikom, CSc., ktorý vysoko ocenil jej vedeckú prácu na porovnávacom slovensko-bieloruskom poli, ako aj dlhodobú činnosť v bielorusko-slovenských kultúrnych a pedagogických vzťahoch.

Pracovná cesta bola dôležitá a prínosná najmä skúsenosťou vedeckého prístupu pri skúmaní slovanských jazykov v súčasnej spoločenskej situácii. Univerzitná veda a vyučovanie slovanských jazykov ako cudzích, ako aj aplikovanie súčasných poznatkov zo širšieho kultúrneho a vedného aspektu sa ukázalo ako základ plodnej diskusie a metodickej perspektívy. Ako cenné sa ukázali aj pozorované podnety na filologickej fakulte BŠU týkajúce sa kombinovaného vyučovania niekoľkých slovanských jazykov. Tematické zameranie konferencie a prednesené referáty poukázali na možnosti pripojenia vedeckých problémov a vyučovania slovanských jazykov v spoločnosti.

Katedry

Katedra slovanských jazykov

Veda a výskum

Vedecké aktivity členov katedry