Prednáška Mgr. Viery Hanuliakovej, 7. 2. 2019

Prednáška Mgr. Viery Hanuliakovej, 7. 2. 2019

Katedra romanistiky FF UMB a CRU UMB privítali Vieru Hanuliakovú, prekladateľku a tlmočníčku pre európske inštitúcie, ktorá sa podelila so študentmi z FF UMB, Gymnázia J. G. Tajovského a Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici o svoje bohaté skúsenosti z tlmočenia v zahraničí i na Slovensku. Prednášku obohatila rôznymi anekdotami a zážitkami. Po prednáške nasledovala diskusia so študentmi.

Le Département des Etudes romanes de la Faculté des Lettres et le CRU de l'Université Matej Bel de Banská Bystrica ont eu le plaisir d'accueillir Viera Hanuliaková, traductrice et interprète auprès des institutions européennes. Madame Hanuliaková a partagé avec les étudiants de la Faculté des Lettres et les élèves des lycées J. G. Tajovský et M. Kováč de Banská Bystrica sa riche expérience d'interprète à l'étranger et en Slovaquie en agrémentant son intéressant témoignage de nombreuses anecdotes. A suivi une discussion avec les étudiants et les lycéens.

 

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)