Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rozširujúce štúdium učiteľstva filozofie a občianskej náuky

Profil absolventa

Absolvent rozširujúceho študijného programu učiteľstvo filozofie a občianskej náuky je pripravený pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v predmetoch občianska náuka, etická výchova a náuka o spoločnosti. Študent si týmto vzdelávaním prehlbuje schopnosť používať poznatky z jednotlivých sociálno-vedných a filozofických disciplín. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) absolventi sú schopní participovať na vývoji  a používaní metodických materiálov vo výučbe.

 Vedomosti

Absolvent  si osvojí vedomosti a poznatky vo svojej predmetovej špecializácii z filozofie, etiky, sociológie, práva, politológie a ekonómie. Pozná teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky.

 Zručnosti

Absolvent má rozvinutú schopnosť samostatne projektovať a realizovať výučbu svojich predmetov na nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní. Na vyššej úrovni rozvíja schopnosti a zručnosti formulovania problému, kritického a analytického myslenia, a prácu s modernými informačnými technológiami. Vie adaptovať vzdelávacie programy na konkrétne podmienky výučby žiakov. Vie efektívne sprostredkovať pedagogické a odborové poznatky v širšom prostredí laickej i profesijnej komunity. Absolvent kvalifikovane formuje kritické myslenie a tým aj právne vedomie a politickú kultúru myslenia žiakov. Má sebavzdelávacie návyky, vedecko-poznávacie potreby a schopnosti tvorivého zavádzania odborných, pedagogických a metodických inovácií do praxe, ako aj schopnosť udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi vo svojom odbore.

Výučba rozširujúceho študijného programu učiteľstvo filozofie a občianskej náuky prebieha v kombinovanej forme (prezenčnou aj dištančnou online formou).

Odporúčaný študijný plán

ďalšie informácie