Polar Team Pro

Charakteristika zariadenia:

Polar TEAM² je systém pre skupinové meranie a zaznamenávanie pulzovej frekvencie, ktorý umožňuje veľmi efektívne súčasné meranie a ukladanie záznamov celej skupiny, či družstva.

Využitie:

V priebehu zaťaženia je zaznamenávaná pulzová frekvencia. Poskytuje optimálne riešenie pre trénerov športových tímov, rehabilitačných pracovníkov a lekárov, pracujúcich s väčšou skupinou osôb súčasne. Systém umožňuje veľmi efektívne súčasné meranie a ukladanie záznamov celej skupiny či družstva bez toho, aby merané osoby museli disponovať prijímačom (náramkovými hodinkami), ktoré môžu niekedy prekážať a obmedzovať.

Prečo je potrebné diagnostikovať pulzovú frekvenciu počas zaťaženia:

Diagnostika pulzovej frekvencie počas zaťaženia pomáha trénerom alebo diagnostickým pracovníkom sledovať odozvu organizmu na realizované zaťaženie. V prípade, že má športovec neprimerané zaťaženie, dochádza k intenzívnej pulzovej frekvencii a tréner, prípadne diagnostický pracovník môže reagovať znížením intenzity cvičenia a zaťaženia optimalizovať.

Poznámka:

Diagnostický systém je dodávaný s 10 hrudnými pásmi, dokáže merať 10 ľudí súčasne

Dosah merania je do 100 m

Výsledky záznamu sú prezentované v rôznych jazykoch

Výrobca:

Polar (Fínsko)

www.polar.com