Historické štúdie k dejinám dominikánov

Monografia slovenského rehoľníka a historika pojednáva a kultúrnych dejinách a význame jednej z najstarších reholí v Európe. Práca je písaná s hlbokou znalosťou problematiky a spirituality dominikánskej regule. Z tohto pohľadu je na Slovensku ojedinelou a priekopníckou.

 


Historické štúdie k dejinám dominikánov. Gabriel Hunčaga. Bratislava: CŠK a Chronos, 2008, 185 s. ISBN 978-80-89027-26-2Obsah: Content: Inhalt:Úvod

1. Vznik, vývoj a význam dominikánov v kontexte stredovekého rehoľného života

2. Študijné cesty európskych dominikánov v stredoveku

3. Kanonizačný proces a počiatok kultu zakladateľa rehole v stredoveku na príklade kanonizačných aktov sv. Dominika

4. Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí

Záver

Pramene a literatúra

Summary

Prílohy

Menný register