Individuálne štúdium

Informácie k individuálnemu štúdiu z pohľadu športovej činnosti

Individuálne štúdium a jeho podmienky pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB 

Dôležité termíny:

- do 25.9.2021 odovzdanie žiadostí o pridelenie IŠP (individuálny študijný plán) na sekretariát KTVŠ FF UMB. Tlačivá a informácie k IŠP si nájdete na stránke študijného oddelenia


 

Študent môže požiadať o individuálnu úpravu účasti na vyučovaní a o individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v aktuálnom semestri akademického roka ak mu na základe realizovanej športovej činnosti vzniká nárok na pridelenie IŠP.  

Kto na to má nárok nájdete v smernici dekana FF UMB č. 2/2020 na stránke študijného oddelenia