Fotogaléria - konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIX / Photo gallery

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIX, sekcia Linguistic Landscape

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 6. a 7. októbra 2021.

Dňa 7. októbra 2021 sa konferencia niesla v znamení výskumného projektu APVV a riešitelia projektu prezentovali doterajšie čiastkové výsledky svojich výskumov v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny, niektorí prezenčne a niektorí z dôvodu pandemickej situácie online, prostredníctvom MS Teams.