Alliance française de Banská Bystrica

https://www.afsk.sk/index.php?lang=fr

Katedra romanistiky dlhodobo úzko spolupracuje s banskobystrickou pobočkou Alliance française (AF BB) pri organizovaní rôznych kultúrnych aktivít, vedomostných kvízov, pozvaných prednášok, premietaní filmov, ktoré sú určené najmä na propagáciu francúzskeho jazyka a kultúry a študijných programov s nimi spojených v kontexte banskobystrického regiónu.


Študenti KRO FF môžu v AF BB využívať služby jej bohatej mediatéky, ktorá disponuje stovkami knižných, novinových i audiovizuálnych dokumentov a tiež sa tam pripravovať na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov DELF/DALF.

Na základe vzájomnej zmluvy o spolupráci majú študentky a študenti 2. ročníka Mgr. stupňa štúdia (kombinácia s francúzskym jazykom) možnosť absolvovať v AF BB odbornú stáž, ktorá im je následne zarátaná do hodín odbornej praxe. Práve študentky KRO v rámci ich odbornej stáže v AF BB vytvorili video, ktoré sumarizuje kultúrne aktivity AF BB v r. 2020.