SMERNICE

 

# Smernica FF UMB čp. 1752/2005 - Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

* Smernica FF UMB č. 7/1997 - Metodika činnosti pre zabezpečenie úloh pri vyhlásení mimoriadnej udalosti - telefonická vyhrážka o uložení výbušniny v objekte FF UMB