Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná vedecká konferencia XXVI. OLOMOUCKÉ DNY RUSISTŮ - Rusistika v éře ruské války

Medzinárodná vedecká konferencia

XXVI. OLOMOUCKÉ DNY RUSISTŮ

Rusistika v éře ruské války

Organizátor a miesto konania konferencie: Katedra slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Termín konania konferencie: 7. – 8. september 2023

 

Témou, ktorá rezonovala naprieč všetkými sekciami konferencie, bola budúcnosť európskej rusistiky ako humanitnej disciplíny priamo závislej od východoeurópskeho priestoru. Ako konštatovali viacerí účastníci konferencie, v súčasnosti sa musíme vyrovnať s absenciou akéhokoľvek kontaktu s vedcami a vedeckými inštitúciami, so živým jazykom, s celým ruskojazyčným prostredím, ale aj reagovať na odmietanie ruskej kultúry ako takej väčšinou európskej spoločnosti. Pri úvahách o možných alternatívach budúcej existencie rusistiky však boli reflektované aj zložitejšie otázky súvisiace s fungovaním rusistiky v postkomunistickej ére a jej postavením v rámci moderných humanitných vied.

Na plenárnom zasadnutí vystúpili prof. Dr. Tomáš Glanc (Universität Zürich) a Univ. prof. Dr. phil. M.Phil. Peter Deutschmann (Paris Lodron Universität Salzburg).

Konferencie sa zúčastnili aj členovia katedry slovanských jazykov, Oleksandr Kalnychenko, Natalia Kalnychenko a Martin Lizoň.

Oleksandr Kalnychenko a Natalia Kalnychenko vystúpili s príspevkom "История перевода русской художественной литературы на украинский язык за последние сто лет: светлые и темные стороны" (História prekladu ruskej umeleckej literatúry do ukrajinčiny za posledných 100 rokov: svetlé a temné stránky) v rámci literárnovednej sekcie. Príspevok, ktorý mapuje v priestore slovenskej a českej rusistiky prakticky neznámu časť histórie umeleckého prekladu, bol prijatý veľmi pozitívne. Téma príspevku bola hodnotená ako zásadná vo výskume medzikultúrnych rusko-ukrajinských vzťahov, ale aj ako relevantný problém v rámci translatológie.

Martin Lizoň v rámci pedagogickej sekcie konferencie prezentoval príspevok "Произведения русских авторов в учебниках словацкого языка и литературы" (Diela ruských autorov v učebniciach slovenského jazyka a literatúry), ktorý mapuje zastúpenie ruskej literatúry na slovenských stredných školách v predmete Literatúra. Príspevok bol pozitívne prijatý a vnímaný ako dôležitá téma vo výskume slovensko-ruských literárnych vzťahov a nevyhnutná reflexia vývinu vzdelávacieho literárneho kánonu.

Katedry

Katedra slovanských jazykov

Veda a výskum

Vedecké aktivity členov katedry