Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Členstvo príslušníkov katedry vo vedeckých inštitúciách a redakčných radách

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

 • člen Vedeckej rady Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (Békéscsaba),
 • člen vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici,
 • člen Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie historikov pri SAV (Bratislava),
 • člen Slovensko-rumunskej zmiešanej komisie historikov pri SAV (Bratislava),

  člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium - odbor kulturológia na FF UKF v Nitre,

  člen vedeckej rady časopisu KORIDOR (Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (Békéscsaba),

  člen redakčnej rady časopisu Druhá svetová (Historia nostra, o. z., Ružomberok).

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

 • člen Slovenskej jednoty klasických filológov,

 • člen Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History),

 • člen Centra pre štúdium kresťanstva,

 • člen External Public Body of the Hungarian Academy of Sciences (Maďarsko),

 • Šéfredaktor vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Acta academiae Agriensis – Sectio historiae (Eger, Maďarsko),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio philosophica (Miskolc, Maďarsko),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu European Journal of Social and Human Sciences (Banská Bystrica). 

prof. PhDr. Peter Mičko, PhD.

 • podpredseda vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici

 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici

 • člen Vedeckej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici

 • predseda redakčnej rady časopisu Druhá svetová (Historia nostra, o. z., Ružomberok)

 • člen redakčnej rady časopisu Quaestiones rerum naturalium (recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním)

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu East European history (Soči, Ruská federácia)

 • člen Rady Programowej czasopisma  (rocznika) pt. "Śląski Almanach Powstańczy" - Institutu historie Sliezskej univerzity v Katoviciach.

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 • podpredseda vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici,

 • člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Slovenské dejiny na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici,

 • člen Slovensko-ruskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen Slovensko-ukrajinskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen INCFAR – International Network Center for Fundamental and Applied Research (Ruská federácia),

 • spolupracovník  Academic Publishing House Researcher – APHR (Soči, Ruská federácia),

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Bylye gody: Russian Historical Journal (Indexing by Scopus), (Soči, RF),

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of International Network Center for Fundamental and Applied Research (Soči, RF)

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu European Researcher. Series A – Social sciences (APHR, Soči, RF),

 • člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu «Gardarika» – International Scientific Journal (APHR, Soči, RF).

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu «Voennyi sbornik» – Russian military scientific journal (APHR , Soči, RF);

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Историческая демография.Научный журнал (Moskva – Syktyvkar, Republika Komi, RF),

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Российские и славянские исследования (BGU, Minsk, Bielorusko)

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Сумський історико-архівний журнал (Sumy, Ukrajina)

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Pamäť národa (Ústav pamäti národa, Bratislava),

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo (FF UK, Bratislava),

 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Druhá svetová. Časopis o moderných dejinách Slovenska (Historia nostra, Ružomberok),

 • predseda vedeckej rady vedeckého časopisu Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie (FF UMB, Banská Bystrica),

 • člen redakcie časopisu Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy  (FF UMB, Banská Bystrica). 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

 • člen a predseda Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV,

 • člen a podpredseda Vedeckej rady Historického ústavu SAV v Bratislave,

 • predseda Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History),

 • člen Commission of the Early History of the Slavs at the International Committee of the Slavists,

 • člen Centra pre štúdium kresťanstva,

 • člen Slovenského národného komitétu historikov pri Historickom ústave SAV,

 • člen Slovensko-poľskej komisie historikov pri Historickom ústave SAV,

 • spoluzakladateľ odbornej ročenky Acta historica Neosoliensia (v rokoch 1998, 2003, 2004 editor, 2005-2009 editor a predseda redakčnej rady, od 2010 predseda redakčnej rady),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Byzantinoslovaca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Acta historica Opaviensis (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opave),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu SYNERGIE - Revue pro byzantologii a medievistiku /Studia byzantina et medievia/ (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Studia mediaevalia Bohemica (Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Praha),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Kultúrne dejiny (Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku),

 • člen redakčného kruhu odborného časopisu Annales historici Prešoviensis (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Miedzy Wisla i Pilica. Studia i materialy historyczne (Instytut Historii, Uniwersytet J. Kochanowskiego, Kielce),

 • člen redakčnej rady odborného internetového periodika Forum Historiae (Historický ústav SAV), 

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Saeculum Christianum,

 • zástupca šéfredaktora medzinárodného vedeckého časopisu Historia Slavorum Occidentis.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 • člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV (Bratislava),
 •  člen Slovensko-poľskej komisie historikov (od r. 2022),
 • člen redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),
 • člen redakčnej rady periodika Mesto a dejiny (Katedra histórie, FF UPJŠ Košice),
 • člen redakčnej rady vedeckého periodika Historia Slavorum Occidentis (Poznań),
 • člen redakčnej rady vedeckého periodika XXX
 • člen redakčnej rady populárno-náučného časopisu Historická revue (SAHI Bratislava).

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

 • členka Slovenskej historickej spoločnosti pri pri Historickom ústave SAV (Bratislava),
 • členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Zborník Kysuckého múzea (Kysucké múzeum, Čadca),
 • členka Slovenského národného komitétu historikov (od r. 2022),
 • členka Slovensko-maďarskej komisie historikov (od r. 2023).

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

 • člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti (Martin),
 • člen Slovenskej historickej spoločnosti pri pri Historickom ústave SAV (Bratislava),
 • výkonný redaktor vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica).

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 • člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV (Bratislava),
 • člen vedeckej rady Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici,
 • člen redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),
 • člen redakčnej rady časopisu Stredoslovenského múzea.

 

Aktualizované: 31-05-2023