Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Riešiteľský kolektív / Project team

Hlavný riešiteľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5112
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 112

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
115

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vedúca katedry, vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 115 / K112

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS, koordinátorka pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
110

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 109

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5108
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 108

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva pedagogických vied, členka komisie pre vedu a edičnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K021

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre vedu

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K143

 

Spoluriešitelia: Ekonomická univerzita v Bratislave

doc. Mgr. Zuzana Gašová, PhD.

https://faj.euba.sk/katedry/katedra-jazykovedy-a-translatologie/clenovia-katedry/gasova-zuzana

 

Univerzita J. Selyeho v Komárne:

Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.

https://www.ujs.sk/en/112-english/personnel/faculty-of-pedagogy/5035-sandor-janos-toth-phd.html

Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.

Univerzita J. Selyeho - Mgr. Gábor Lőrincz, PhD. (ujs.sk)

Mgr. Vojtech Istók, PhD.

Univerzita J. Selyeho - Katedra maďarského jazyka a literatúry (ujs.sk)

 

PhDr. Ing. Miroslava Bajusová, PhD. - post-doktorandka