Elektronická prihláška

Elektronická prihláška 2019/2020

Pozor: Do JEDNEJ e-prihlášky (rovnako ako do jedného papierového tlačiva) vypĺňa uchádzač iba JEDEN študijný program. V prípade záujmu o dva-tri ... študijné programy je potrebné vyplniť dve-tri... e-prihlášky.

 

Info k e-prihláške