Elektronická prihláška

Elektronická prihláška 2020/2021

Pozor: Do JEDNEJ e-prihlášky (rovnako ako do jedného papierového tlačiva) vypĺňa uchádzač iba JEDEN študijný program. V prípade záujmu o dva-tri ... študijné programy je potrebné vyplniť dve-tri... e-prihlášky.

ZAEVIDOVANÚ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU TREBA VYTLAČIŤ A ZASLAŤ NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE FF UMB, TAJOVSKÉHO 40, BANSKÁ BYSTRICA .

Bez zaslanej papierovej formy je elektronická prihláška neplatná!

 

Info k e-prihláške