Školenie pre učiteľov FJ, 23. 10. 2018

Školenie pre učiteľov FJ, 23. 10. 2018

23.10.2018 organizácia GREF, Alliance française v Banskej Bystrici a CRU UMB zorganizovali školenie s profesormi Geneviève et Jacques Renner pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzskeho jazyka. Účastníci podujatia mali možnosť získať nové informácie o používaní literatúry pri výučbe francúzštiny na príklade diela Louisa Aragona. Takisto sa zaoberali používaním minulých časov vo francúzskom jazyku.

Le 23 octobre, l'organisation GREF, l'Alliance française de Banská Bystrica et le CRU ont organisé une formation pour les professeurs et futurs professeurs de français animée par Geneviève et Jacques Renner. Les participants ont d'abord réfléchi à la manière d'exploiter l'œuvre de Louis Aragon en classe de FLE. Ils ont ensuite analysé l'emploi des temps du passé dans des articles de presse et des extraits littéraires.

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)