Mediálne a vzdelávacie aktivity - prof. Dušan Škvarna

Rok 2009

Rozhovor o demokracii a diktatúrach v diskusnej relácii "Historia - magistra vitae", vysielané Slovenským rozhlasom 17. 4. 2009:


Rok 2010

Rozhovor s profesorom Škvarnom o Veľkej francúzskej revolúcii v diskusnej relácii "Historia - magistra vitae", vysielané Slovenským rozhlasom 15. 1. 2010:


Rok 2012

Rozhovor v diskusnej relácii "Na ceste k samostatnosti", vysielané Slovenským rozhlasom 8. 7. 2012

 


Rok 2015

Prednáška o Ľudovítovi Štúrovi v Centre pre vedecké informácie, 24. 9. 2015

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Plagát k prednáške D. Škvarnu


Komentár profesora Škvarnu k oslavám 200. výročia narodenia Ľ. Štúra


Slávnostné otvorenie novej expozície Múzea Ľudovíta Štúra (súčasť SNM) v Modre dňa 24. 11. 2015, ktorej spoluautorom je profesor D. Škvarna.

Foto: Katarína Acel


Rok 2016

Rozhovor s prof. Škvarnom v časopise Rodina a škola

 Rozhovor s prof. D. Škvarnom

Rozhovor s prof. D. Škvarnom

Rozhovor s prof. D. Škvarnom

 


Rok 2017

 

Diskusia s profesorom D. Škbvarnom na pôde Poľského inštitútu v Bratislave dňa 3. 4. 2017.

Diskusia v Poľskom inštitúte, 3. 4. 2017

Diskusia o paralelách slovensko-poľských dejín v Poľskom inštitúte

Diskusia o paralelách slovensko-poľských dejín v Poľskom inštitúte


 

Rok 2020

Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. – Rozhovor s profesorom histórie v rozhlasovej relácii K2, RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko a SRo1, 29. marca 2020.

Link: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1276/1306949 

 

Prof. PhDr. Dušanom Škvarnom, PhD. – dišputa na tému Folklór v tieni politiky (moderuje: Z. Beňušková), organizátor: Nie v našom meste, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry. V Banskej Bystrici, 29. 1. 2020. 

 

Prof. PhDr. Dušanom Škvarnom, PhD. v diskusnej relácii Sobotné reflexie na tému Žiadosti slovenského národa, Rádio Slovensko, 16. mája 2020.