Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Profil katedry

PROFIL KATEDRY 

Katedra slovanských jazykov sa orientuje na prípravu vysokokvalifikovaných a na trhu práce žiadaných prekladateľov a tlmočníkov z ruštiny i učiteľov ruského jazyka a literatúry, o ktorých vďaka rastúcej popularite tohto jazyka prejavujú záujem nielen vzdelávacie inštitúcie, ale aj zamestnávatelia v obchodnej, hospodárskej i kultúrnej sfére.  

 

Študijné programy Katedry slovanských jazykov 

  • Odbor filológia (špecializácia prekladateľstvo a tlmočníctvo): 

Ruský jazyka a kultúra v kombinácii (s anglickým jazykom, nemeckým jazykom, francúzskym jazykom, slovenským jazykom) 

 

  • Odbor učiteľstvo a pedagogické vedy:  

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii (s anglickým, francúzskym, nemeckým jazykom, s históriou, so slovenským jazykom a literatúrou) 

 

Uvedené študijné programy sa realizujú  

v dennej forme na 1. i 2. stupni vysokoškolského štúdia. 

 

Po ukončení magisterského stupňa štúdia ruského jazyka si záujemcovia môžu doplniť kvalifikáciu formou rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznej práce alebo môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore translatológia a všeobecná jazykoveda

Obsah študijných programov je koncipovaný tak, že v úvode štúdia sa venuje zvýšená pozornosť praktickému zvládnutiu ruského jazyka a orientácii v kultúrnom priestore Ruska. Simulácia reálnych komunikačných situácií je možná aj vďaka vyučujúcim, ktorí sú nositeľmi týchto jazykov.  

V ďalších fázach sú študentom sprístupnené teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických, literárnovedných, translatologických a didaktických disciplín. 

Študenti majú možnosť osvojiť si ďalší slovanský jazyk:  

  • poľský jazyk (od začiatočníckej úrovne a bez predchádzajúcej znalosti),
  • bieloruský jazyk (od začiatočníckej úrovne a bez predchádzajúcej znalosti),
  • ukrajinský jazyk (od začiatočníckej úrovne a bez predchádzajúcej znalosti). 

 

Pri Katedre slovanských jazykov aktívne pracuje Centrum poľského jazyka a kultúry, k dispozícii je študentom neobmedzený prístup do Knižnice Danuty a Jozefa Marušiakovcov a Knižnice Alexandra Solženicina.  

Členovia katedry

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
151
Mgr. Igor Cintula, PhD.

Mgr. Igor Cintula, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca katedry, koordinátor prekladateľskej a tlmočníckej praxe, koordinátor ECTS, administrátor webovej stránky katedry

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
154
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu, členka komisie pre vedu a edičnú činnosť FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5063
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
K 163
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
K162
Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre vzdelávanie

Telefónne číslo:
048 446 7423, 048 446 5062
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
F023, K162
Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový didaktik a koordinátor pedagogických praxí, člen komisie pre medzinárodnú spoluprácu FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
154
Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka, katedry: KSJ a KSJK

Telefónne číslo:
048 446 51 48
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kalnychenko Oleksandr, PhD.

Kalnychenko Oleksandr, PhD.

Výskumný pracovník

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K162
Kalnychenko Nataliia, PhD.

Kalnychenko Nataliia, PhD.

Výskumný pracovník

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K162
Shekhavtsova Svitlana, PhD.

Shekhavtsova Svitlana, PhD.

Výskumná pracovníčka

Telefónne číslo:
048/446 5064
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 164
zobraziť viac