Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Často kladené otázky

Otázka: Zadal som viackrát nesprávne heslo do AiS2, mám zablokované konto, resp. mi píše, že "konto používateľa je neplatné". Čo mám robiť?

Odpoveď:  Napísať e-mail zo študentskej mailovej adresy administrátorke AiS2 Mgr. Barbore Podobovej (barbora.podobova@umb.sk), aby konto v AiS2 obnovila/odblokovala, zmenila heslo.

 

Otázka: Nemám prístup do študentskej mailovej adresy. Čo mám robiť?

Odpoveď: Kontaktovať IT oddelenie FF UMB alebo ísť na stránku Helpdesk UMB: https://helpdesk.umb.sk/

 

Otázka: Chcem predčasne ukončiť štúdium. Čo mám urobiť?

Odpoveď: Vypísať  žiadosť o zanechanie štúdia a poslať ju poštou na študijné oddelenie FF UMB. Dňom doručenia žiadosti na fakultu bude štúdium ukončené.

 

Otázka: Neviem sa prihlásiť v AiS2 na rozvrh.

Odpoveď: Na FF UMB sa v AiS2 na rozvrh neprihlasuje. Rozvrh je tvorený centrálne a zverejnený na stránke fakulty: https://www.ff.umb.sk/studium/rozvrh-hodin/denne-studium.html

 

Otázka: Dá sa zmeniť študijný program v priebehu akademického roku?

Odpoveď:  Nie. V prípade záujmu o iný študijný program je potrebné podať opätovne prihlášku na vysokú školu so všetkými prílohami na novozvolený študijný program. Úspešne absolvované predmety z pôvodného štúdia je možné uznať. Uznanie upravuje samostatné Usmernenie: https://www.ff.umb.sk/studium/studijne-oddelenie/usmernenie-k-uznavaniu-predmetov-na-ff-umb.html

 

Otázka: Stratil som študentský preukaz, resp. mu skončila platnosť, čo mám urobiť?

Odpoveď: Všetky informácie ohľadom študentského preukazu sú zverejnené na stránke www.preukazy.umb.sk.

 

Otázka: Chcem prerušiť štúdium a mal som v minulom akademickom roku dobré študijné výsledky. Mám nárok na prospechové štipendium?

Odpoveď: Nie. V prípade, ak má študent prerušené štúdium, nemôže mu byť prospechové ani mimoriadne štipendium vyplatené, a to aj v prípade vynikujúcich výsledkov v predchádzajúcom (posudzovanom) akademickom roku.

 

Otázka: V prípade, že som si nepodal žiadosť o IŠ na začiatku akademického roku, je možné ho ešte podať?

Odpoveď: Áno. Do 5 pracovných dní od začiatku výučbovej časti letného semestra príslušného akademického roku je možné podať žiadosť o individuálne štúdium. IŠ sa riadi smernicou č. 2/2020: https://www.ff.umb.sk/studium/studijne-oddelenie/individualne-studium-smernica-tlaciva.html 

 

Otázka: Ak mám viac absolvovaných B-povinne voliteľných predmetov, ako požaduje študijný plán, presunú sa mi do C-výberových predmetov.

Odpoveď: Nie. Študent môže mať naviac neobmedzený počet B-povinne voliteľných predmetov, ktoré stále ostávajú v bloku B, nikam sa "nepresúvajú". Počítajú sa vrámci požadovaných 180, resp. 120 kreditov. Študent môže ukončiť štúdium bez získania C-výberových predmetov, iba s povinnými a povinne voliteľnými predmetmi v hodnote 180 alebo 120 kreditov.