CRU na Radvanskom jarmoku, 7. 9. 2018

CRU na Radvanskom jarmoku 7.9.2018

Centrum univerzitnej úspešnosti Univerzity Mateja Bela sa zúčastnilo na tradičnom Radvanskom jarmoku v spoločnom stánku s Alliance française,

Le CRU à la foire de Banská Bystrica „Radvanský jarmok"

Le Centre de réussite de l'Université Matej Bel a participé à la traditionnelle foire annuelle de Banská Bystrica dans le stand de l'Alliance française.

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)