Denné štúdium

História (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 1. stupeň (Bc., 1. a 2. ročník)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán dostupný v Sprievodcovi štúdiom

 

História (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 1. stupeň (Bc., 3. ročník; dobiehajúci štúdijný program)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán dostupný v Sprievodcovi štúdiom


Medziodborové štúdium: študijné odbory prekladateľstvo a tlmočníctvo, slovenský jazyk a literatúra, etika a filozofia v kombinácii s odborom história – 1. stupeň (Bc., 1. ročník)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán dostupný v Sprievodcovi štúdiom


História (jednoodborové neučiteľské štúdium) – 2. stupeň (Mgr., 1. a 2. ročník)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán dostupný v Sprievodcovi štúdiom


Učiteľstvo dejepisu, 1. stupeň (pre 1. a 2. ročník)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán dostupný v Sprievodcovi štúdiom

 

Učiteľstvo dejepisu, 1. stupeň (pre 3. ročník)

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán dostupný v Sprievodcovi štúdiom

 

Učiteľstvo dejepisu, 2. stupeň

Charakteristika študijného programu a odporúčaný študijný plán dostupný v Sprievodcovi štúdiom


 

Aktualizované: 27. 8. 2019