Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Stretnutie českých a slovenských historických spolkov v Nitre, 28. - 30. apríl 2017

Správa zo stretnutia českých a slovenských historických spolkov v Nitre

(28. - 30. apríl 2017)

 

            Počas posledného aprílového víkendu v dňoch 28. - 30. apríla 2017 sa uskutočnilo každoročné stretnutie historických spolkov zo Slovenskej a Českej republiky. Študentská akcia usporiadaná Konštantínovým historickým spolkom sa konala v Nitre pod záštitou domácej Katedry histórie, Filozofickej fakulty a Univerzity Konštantína Filozofa. Podujatie podporili tiež Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Nitrianska komunitná nadácia.

            Za Študentskú historickú spoločnosť sa zúčastnili študentky Bc. Patrícia Molnárová (1. Mgr. SjHi) a Tereza Rehorčíková (2. Bc. HiJ). Piatok 28. apríla bol vyhradený organizačným aktivitám a príchodu účastníkov, ktorí boli ubytovaní v študentskom domove Nitra. Oficiálny program začal v nasledujúce ráno, v sobotu 29. apríla, spoločnými raňajkami v priestoroch študentského domova. Po raňajkách sa účastníci presunuli do rokovacej miestnosti, kde boli oficiálne privítaní moderátorom Jakubom Havranom z Konštantínovho historického spolku. Program bol otvorený uvítacím príhovorom prodekana FF UKF pre vedu, výskum a postgraduálne štúdium doc. PhDr. Martinom Hetényim, PhD. a vedúcim Katedry histórie Mgr. Miroslavom Palárikom, PhD. V rámci oficiálneho úvodu nasledovali prednášky študentky Viktórie Rigovej, ktorá prezentovala Dejiny Nitry a Univerzity Konštantína Filozofa a Mgr. Beáty Pinterovej, PhD. Prezentujúcej tému Etniká v 9.-11. storočí v stredovekých uhorských kronikách.

            V prvom bloku študentských prezentácii vystúpili predstavitelia slovenských a českých historických spolkov, ktorí prezentovali svoju činnosť v uplynulom kalendárnom roku. Zo slovenských spolkov vystúpili Konštantínov historický spolok (UKF v Nitre), Študentská historická spoločnosť (UMB Banská Bystrica), Cultura Nostra (UK Bratislava) a Historici HIPO (PU Prešov). České spolky v prvom bloku zastupovali ISHA Olomouc (UP Olomouc) a Studentský historický klub (UHK Hradec Králové). Prezentácia spolkov pokračovala po obede v druhom bloku, kde vystúpili Masarykovi historici (MU Brno), Ffabula Spolek studentů historie FF UK (UK Praha) a Agora (UK Praha).

            Po ukončení druhého bloku nasledovala diskusia účastníkov zameraná na tému Aktuálne výzvy a problémy študentských historických spolkov na Slovensku, v Čechách a na Morave. V rámci diskusie sa preberali možnosti prehlbovania vzájomnej spolupráce, prezentovali sa možnosti publikačnej činnosti pre študentov na Slovensku aj v Českej republike a informovalo sa o nadchádzajúcich konferenciách pre študentskú časť akademickej obce.

            Popoludňajší program od 16.00 bol vyplnený komentovanou prehliadkou pamiatok mesta Nitra. V sprievode Viktórie Rigovej účastníci navštívili historické centrum mesta, a Nitriansky hrad. V jeho priestoroch bolo možné navštíviť expozície Diecézneho múzeá, Katedrálu sv. Emeráma, Kazematy, Katedrálnu vežu aj Biskupský palác.

            Po prehliadke mesta sa skupina účastníkov presunula do Stredovekej Taverny Nitra v centre, kde nasledovala prednáška Bc. Dávida Gregoru z Konštantínovho historického spolku na tému Zánik Veľkej Moravy a jeho dôsledky v centrálnej Európe v 10. - 11. storočí. Po prednáške nasledoval večerný program v priestoroch Taverny.

            V nedeľu 30. apríla v pokračovala v predpoludňajších hodinách diskusia spojená s prípravou nasledujúcej vedeckej konferencia, ktorá sa uskutoční v zimnom semestri 2017/2018 na Komenského univerzite v Bratislave. Súčasťou diskusie bolo odhlasovanie personálnych zmien v skupine Delegátov historických spolkov na sociálnej sieti. Druhým prijatým bodom bola dohoda o zmene obsahu spolkového stretnutia pre nasledujúci rok. V rámci širšieho projektu popularizácie histórie bola odhlasovaná didakticko-metodologická platforma pri prezentácii činnosti spolkov s primárnym zameraním na novovzniknuté akcie a ich didakticko-metodologickú analýzu. Výstupom spolkového stretnutia bola zápisnica z diskusie o prijatých a odhlasovaných bodoch.

 

Bc. Patrícia Molnárová (1. Mgr. SjHi)