Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Aktivity študentskej historickej spoločnosti

AKTIVITY  ŠHS

 

UVÍTACIE STRETNUTIE

Jednou z aktivít ŠHS je zabezpečovanie tútorstva pre študentov histórie prvého ročníka. Pod tútorstvom rozumieme vyvíjanie takých aktivít, ktoré študentovi zabezpečia rýchle zorientovanie sa v nových podmienkach, v novom prostredí a pomôžu mu pri štúdiu či rýchlejšej integrácii do nového kolektívu. Cieľom uvítacieho stretnutia je detailnejšie priblížiť novým študentom štúdium na Katedre histórie, sprostredkovať im praktické rady, postrehy od skúsenejších študentov a  ponúknuť im možnosť nadviazať kontakty  so študentmi z vyšších ročníkov.  

 

EXKURZIE PO SLOVENSKU

Prostredníctvom exkurzií ponúkame študentovi možnosť prehlbovania poznatkov o dejinách interaktívnou a zážitkovou formou. Predmetom exkurzií je napríklad návšteva slovenských miest, zameraná na ich historické pozadie a na kultúrne pamätihodnosti, výstavy, múzeá či galérie.

 

HISTORICKÉ VEČERY

ŠHS pravidelne organizuje historické večery, ktoré majú  prispievať k vytváraniu, udržiavaniu a  posilňovaniu kolegiálnych vzťahov na Katedre histórie FF UMB. Vytváraním priateľských vzťahov medzi študentmi naprieč ročníkmi a medzi študentmi a vyučujúcimi chceme odbúravať anonymitu, ktorá v dnešnej dobe zasiahla univerzitné prostredie, a vytvárať priestor pre spoločné uvažovanie, dialóg, diskusiu v rámci spoločnej komunite zameranej na dosahovanie poznania.

 

FILMOVÝ KLUB

ŠHS pravidelne organizuje premietanie filmov s historickou tématikou. Každý film je uvedený krátkym príspevkom približujúci okolnosti vzniku filmu, osobu režiséra a najmä historickú problematiku, ktorá je predmetom daného filmu. Po skončení filmu nasleduje diskusia. Bližšie informácie budú zverejnené na nástenke a na FB.

 

   


 

Aktualizované: 15-02-2022