Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Máté Kovács, hosťujúca prednáška, 26.-27.4.2015

Dňa 27. 04. 2015 o 10.40 h sa konakla pozvaná interaktívna prednáška doktoranda Mgr. Maté Kovácsa z Univerzity Loranda EÖTVÖSA v Budapešti, z Katedry francúzskych štúdií a Katedry prekladateľstva a tlmočníctva, na tému "Ako sa stať profesionálnymn prekladateľom? Kompetencie, pracovné nástroje, východiská" pre študentov francúzskeho jazyka UAP a PAT. Cieľom prednášky bolo v celistvosti predstaviť profil moderného prekladateľa a upriamiť pozornosť študentov na rôzne zručnosti potrebné pre profesionálneho prekladateľa.  

Mgr. Máté Kovács ako doktorand vyučujúci na jeho domovskej univerzite predmety odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo priniesol na našu katedru nové zmýšľanie zamerané predovšetkým na prehĺbenie vedomostí našich študentov a presadenie sa na súčasnom trhu práce a to vďaka ovládaniu moderných technológií a pracovných nástrojov súčasného prekladateľa. Študentov prednáška zaujala a kládli mnohé otázky, najmä týkajúce sa kompetencií profesionálneho prekladateľa, na ktoré dostali promptné odpovede. 

Na základe tejto prednášky sa odporúča viac na hodinách francúzskeho jazyka v odbore translatológia pracovať s prekladateľským korpusom EUR-Lex ako aj s databázami InterActive Terminology for Europe, EuroTerm Bank. 

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)