Študentská vedecká aktivita

Milé študentky, milí študenti,

máte možnosť prihlásiť sa na tohtoročné kolo ŠVA do konca februára 2020.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Nech je Vám motiváciou možnosť získať kredity (v rámci predmetu reprezentácia), body k prihláškam na program ERASMUS+ a aj finančná odmena.

Všetky ostatné informácie sa nachádzajú v časti:
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/sva/

Zodpovedná koordinátorka za ŠVA na KRO:
PhDr. Jana Belková, PhD., č. m. K116, email: jana.belkova@umb.sk, 446 5116

 ŠVA 2020