Hosťujúce prednášky Mgr. Maji Polačkovej, 5. - 7. 12. 2016

Dňa 5. až 7. 12. 2016 sa konali hosťujúce prednášky Mgr. Maji Poláčkovej z Bruselu (prekladateľka, ilustrátorka, sociologička, výtvarná umelkyňa) pre študentov a kolegov na tému "Belgicko - aspekty minulosti a prítomnosti, Texty a obrazy (vizuálna reprezentácia) - vajce a sliepka, Tvorivosť ako mechanizmus zmeny".

Katedry

Katedra romanistiky

Medzinárodná spolupráca a partneri

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB (CRU)