Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Otvárané Bc. študijné programy 2024/2025 - DENNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov a sú ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia, ktoré trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

Poznámka: 

Študijné programy anglický jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra  a ich kombinácie v prekladateľských kombinačných študijných programoch a v medziodborovom štúdiu sú zamerané na prípravu prekladateľov a tlmočníkov.

  

Bakalárske študijné odbory

A) učiteľstvo a pedagogické vedy

kombinácia študijných programov

ŠDŠ PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo psychológie (**)

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

D 3 roky 15

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo telesnej výchovy (***)

 D 3 roky 10

učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

a učiteľstvo psychológie (**)

D 3 roky 5

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 3

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo histórie

a učiteľstvo biológie (*)

D 3 roky 5

učiteľstvo histórie

a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D  3 roky  10

učiteľstvo histórie

a geografie (*)

D 3 roky 15

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D 3 roky 3

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 3

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo biológie (*)

D 3 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

D 3 roky 10

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľsvo francúzskeho jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo geografie (*)

D 3 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 20

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 10

B) historické vedy

študijný   program

ŠDŠ

PP

história D 3 roky 20

C) sociológia a sociálna antropológia

študijný program

ŠDŠ 

PPsoc

sociológia a sociálna antropológia

D

3 roky

15

D) filológia

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov D 3 roky 50
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi D 3 roky 20
nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 10
anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 20
anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 20
francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 5
nemecký jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 3
nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 5
slovenský jazyk a kultúraanglický jazyk a kultúra D 3 roky 20
slovenský jazyk a kultúrafrancúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 3
slovenský jazyk a kultúranemecký jazyk a kultúra D 3 roky 5
slovenský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 10

E) filológia + filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - filozofia D 3 roky 10
slovenský jazyk a literatúra  - filozofia D 3 roky 5

G) filológia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra  - história D 3 roky 10
slovenský jazyk a literatúra - história D 3 roky 5

H) filozofia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

filozofia - história D 3 roky 10

 

(*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB. Podmienky prijatia v predmetoch učiteľstvo biológie a učiteľstvo geografie sú zverejnené na stránke  www.fpv.umb.sk.

(**) Medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB. Podmienky prijatia v predmete učiteľstvo psychológie sú zverejnené na stránke www.pdf.umb.sk.  

(***) Medzifakultné štúdium s Fakultou telesnej výchovy, športu a zdravia.

 

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

Ak bude počet prihlásených uchádzačov o štúdium v študijnom programe nižší, ako je plánovaný počet na prijatie, fakulta si vyhradzuje právo odpustiť vykonanie scio testu.

 

Bližšie informácie o študijných programoch nájdete v Sprievodcovi štúdiom.