Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Citácie / Quotations

OHLASY NA PROJEKTOVÚ AKTIVITU

Adamcová, Silvia. 2020. Linguistic Landscapes in der Slowakei. In: Der Sprachdienst. Gesellschaft für deutsche Sprache. Jahrgang 64. Nr. 1-2/2020 Januar – April. S. 98-100. ISSN 0038-8459. 

Citácie

 

AED    LAUKOVÁ, Jana – MOLNÁROVÁ, Eva: Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici. In: Od textu k prekladu 13. Ed. Alena Ďuricová, Eva Molnárová; rec. Mária Vajičková, Zdenko Dobrík, Katarína Klimová. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, s. 97-111. ISBN 978-80-557-1704-3. [LAUKOVÁ, Jana (50%) - MOLNÁROVÁ, Eva (50%)]

Ohlasy:

1. [1]    KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica. Linguistic landscape and reading comprehension in foreign languages teaching. In: Ad alta - journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 160-164. Registrované v: WoS. 

 

AFD     GAŠOVÁ, Zuzana: Formy inojazyčnosti v jazykovej krajine. Analýza vybraných aspektov na príklade ‚Krčmy na Zelenej‘ v Bratislave. In: Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 69-82. Dostupné online na: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/aktualny-rocnik#zuzana-gasova

 Ohlasy:

 1. [3] ISTÓK, Vojtech – TÓTH, Sándor János. Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť: Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 16-23. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

2. [3] KRŠKO, Jaromír. Lokálne nárečie ako nástroj expresivizácie v jazykovej krajine (na príklade Banskej Bystrice). In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 36-46. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

 

AED    LAUKOVÁ, Jana – MOLNÁROVÁ, Eva: Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici. In: Od textu k prekladu 13. Ed. Alena Ďuricová, Eva Molnárová; rec. Mária Vajičková, Zdenko Dobrík, Katarína Klimová. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, s. 97-111. ISBN 978-80-557-1704-3. [LAUKOVÁ, Jana (50%) - MOLNÁROVÁ, Eva (50%)]

Ohlasy:

1. [3]      Istók, Vojtech – Tóth, Sándor János. Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 16-23. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

2. [3] JURČÁKOVÁ, Edita. Obrazné pomenovania v jazykovej krajine mesta Banská Bystrica. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 29-35. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

3. [3] KRŠKO, Jaromír. Lokálne nárečie ako nástroj expresivizácie v jazykovej krajine (na príklade Banskej Bystrice). In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 36-46. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).