Konferencie

Významnou zložkou činnosti Centra pre štúdium kresťanstva bolo v minulosti i dnes je usporadúvanie vedeckých podujatí.

 

 

Ich cieľom nebola iba výmena najnovších poznatkov príbuzných vied, ale i vzájomné stretávanie sa a poznávanie sa. Potešujúce je, že každým rokom rastie na jednotlivých akciách i zastúpenie zahraničných účastníkov.


Na tejto stránke uvidíte prehľad našich podujatí.

 

 

Patrimonium, kultúra, pohostinnosť : Benediktínske kláštory ako miesto stretávania
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 19.-20. septembra 2012 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Program a fotografieSvätý Vojtech – svätec, doba a jeho kult
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 9.-10. decembra 2008 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Program a fotografieCirkevné knižnice – ich funkcie  a význam v dejinách
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 6.-8. novembra 2007 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Program a fotografieSvätec a jeho funkcie v spoločnosti

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 29.-30. marca 2006 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Program a fotografie


Uvedenie zborníka  Pohanstvo a kresťanstvo
fakultný seminár 8. novembra 2004, Aula Jána Pavla II. na Filozofickej fakulte KU, Ružomberok
Program a fotografiePohanstvo a kresťanstvo
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 5.-6. februára 2003 v priestoroch FHV UMB v Banskej Bystrici
Program a fotografie

Rehole a kláštory v stredoveku
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 7.-8. decembra 1999 v priestoroch FHV UMB v Banskej Bystrici
Program a fotografie