Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Témy záverečných prác na ak. rok 2013/2014

MAGISTERSKÉ PRÁCE

Mgr. Anita Račáková, PhD.

 1. Interkulturowa komunikacja translatoryczna w polskich firmach na Słowacji (Interkultúrna translačná komunikácia v poľských firmách na Slovensku)
 2. Globalizacja i lokalizacja w słowackich i polskich tłumaczeniach tekstów użytkowych (Globalizácia a lokalizácia v slovenských a poľských prekladoch úžitkových textov)
 3. Walencja czasowników posesywnych na podstawie polskich i słowackich słowników
 4. Walencja czasowników zmysłowych na podstawie polskich i słowackich słowników
 5. Przedtranslacyjny trening pamięci długotrwałej i jego wpływ na jakość umiejętności komunikacyjnych tłumaczy (Predtranslačný tréning dlhodobej pamäte a jeho vplyv na kvalitu komunikačných zručností prekladateľov)
 6. Magiczność w przemówieniach polskich i słowackich polityków

Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

 1. Asymetria rodzajowa w języku polskim i słowackim
 2. Komunikacja językowa w polskich i słowackich instytucjach na przykładzie interakcji lekarz – pacjent

BAKALÁRSKE PRÁCE

Mgr. Anita Račáková, PhD.

 1. Produktywność konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym w słowackich i polskich tekstach naukowych (Produktivita prechodníkových konštrukcií v slovenských a poľských náučných textoch)
 2. Porównawcza analiza lingwistyczna słowackich i polskich umów handlowych (Lingvistická analýza slovenských a poľských obchodných zmlúv – komparatívny náčrt)
 3. Język słowackich i polskich wiadomości telewizyjnych z zakresu sportu (Jazyk slovenského a poľského televízneho športového spravodajstva)
 4. Funkcja bezokolicznika w języku polskim i słowackim (Funkcia infinitívu v poľštine a slovenčine)
 5. Tłumaczenie utworu W. P. Younga The Shack" na język polski i słowacki. Interpretacyjno-translatoryczna analiza

Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

 1. Nazwy własne w funkcjach wtórnych. Studium porównawcze
 2. Obraz rodziny na przykładzie polskich i słowackich czasopism dla mam
 3. Komunikacja językowa i pozajęzykowa w polskich i słowackich lokalach gastronomicznych
 4. Polskie i słowackie peryfrazy
 5. Horoskop jako gatunej mowy w tekstach polskich i słowackich

Mgr. Jakub Pacześniak

 1. Kult młodości w literaturze polskiej (na wybranych przykładach)
 2. Literatura polska w poszukiwaniu drogi do Boga (na wybranych przykładach)
 3. Buntownicy literatury polskiej (na wybranych przykładach)
 4. Motyw samobójstwa w literaturze polskiej różnych epok
 5. Przekłady literatury polskiej na język słowacki po 1989 roku
 6. Fenomen środkowej Europy w twórczości A. Stasiuka
 7. Pan Cogito – bohater naszych czasów
 8. Nowa poezja kobieca w Polsce
 9. Nowy komiks polski a problematyka społeczna i historyczna
 10. Nowe malarstwo polskie: nawiązanie do tradycji czy pogoń za nowoczesnością?
 11. Kino autorskie w Polsce: Krzysztof Kieślowski, Jan Jakub Kolski, Marek Koterski i inni
 12. Polski dokument na przełomie XX i XXI wieku: tematyka, zaangażowanie społeczne i polityczne

 

Bližšie informácie nájdete tu.