Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Učiteľstvo akademických predmetov -Mgr.(2. stupeň)

Charakteristika študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  v kombinácii predmetov: 

Nemecký jazyk a literatúra a ďalší akademický /umelecký predmet

2. stupeň štúdia (Magister)

Magisterský študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry sa realizuje spoločne s Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU Jena) v rámci Dohody o spoločne zabezpečovaných študijných programoch medzi Filozofickou fakultou FSU v Jene a Fakultou humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.

Akademický predmet nemecký jazyk a literatúra je zameraný na sprostredkovanie prehľadu o kultúre, histórii a súčasnom živote v nemecky hovoriacich krajinách a na základe toho aj emocionálneho vzťahu k týmto krajinám. Cieľom je sprostredkovanie teoretických poznatkov o jazyku nadväzujúc na vedomosti a poznatky získané v prvom stupni štúdia a praktických zručností a schopností písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. Literatúra, ktorá je súčasťou štúdia predmetu nemecký jazyk a literatúra, je zameraná na vybraných autorov, literárne smery a úzko špecializované témy. Didaktika nemeckého jazyka je zameraná na teoretickú a odborno-metodickú prípravu. Štúdium je koncipované s cieľom, aby absolvent zvládol nároky učiteľského povolania a prípadne pracovníka štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania. Teoretický základ je predpokladom výskumnej a projektovej práce, schopnosti aktívne dotvárať edukačné konštrukty, tvorivo navrhovať a realizovať vyučovanie.