Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Celoštátna ŠVA 2012

Konferencia ŠVOUČ UK FTVŠ Bratislava 2012

Dňa 2. 5. 2012 privítala akademická pôda Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, pod záštitou dekana doc. PaedDr. M. Holienku, PhD. a prodekanky doc. PaedDr. O. Kyselovičovej, PhD., účastníkov celoslovenského kola študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Konferencia mala tradične v teoretických a v praktických sekciách súťažný charakter, v ktorých sa predstavili najlepší študenti z fakultných kôl UMB FHV KTVŠ B. Bystrica, PF UKF Nitra, FŠ PU Prešov, UJS Komárno a hosťujúca UK FTVŠ Bratislava. Jednotlivé sekcie z hľadiska garancie boli obsadené členmi vyslaných univerzít. UMB FHV KTVŠ reprezentovali: PaedDr. E. Bendíková, PhD. PaedDr. R. Rozim, PhD. PaedDr. J. Palovičová, PhD., PaedDr. M. Pupiš, PhD. a PhDr. M. Slížik, PhD.

Výsledky

Doktorandi
2. miesto obsadil PaedDr. M. Babiar - The influence of an outdoor experiential education programme on changes in the level of interpersonal relationships in adolescents

Športová edukológia
2. miesto obsadil Bc. M. Lacena - Rekondícia športovca po zranení predného skríženého väzu pomocou balančných podložiek a prístrojov Biodex
3. miesto obsadil T. Hasilla - Evidencia kvality streľby v biatlone

Pohybové skladby
Športová sekcia
3. miesto obsadila skladba s názvom: Toto sólo patrí nám, ktorej autorkou je Katerina Seidlová a kol.
Vedenie Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica blahoželá víťazom a ďakuje všetkým zúčastneným študentom a víťazom za príkladnú a vzornú reprezentáciu. Touto cestou ďakujeme aj kolegom za ich participáciu na celoslovenskom kole ŠVOUČ 2012 v Bratislave. Ďalší akademický rok sa opäť stretneme, avšak na pôde PF KTVŠ UKF v Nitre.

V Banskej Bystrici 7. 5. 2012
PaedDr. E. Bendíková, PhD.